Miễn phí lắp đặt - Bảo hành 2 năm - Đổi mới trong 7 ngày - Đại lý dự án: 090 385 6668
  • KM Theo don
  • Máy rửa bát loại nhỏ
Thuộc tính
Chương trình rửa
Chương trình rửa
Lượng nước
Lượng nước
Bộ bát đĩa
Bộ bát đĩa
Độ ồn
Độ ồn
Xuất xứ